Kunstmoos

Ponieważ się troszczymy

Aspekty związane ze środowiskiem naturalnym, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ESG) są głęboko zakorzenione w naszym DNA i stanowią część naszej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

Fakty i liczby

MEDIA Central i ESG

100%

Zielona energia elektryczna w siedzibie głównej w Mönchengladbach

Długoterminowe partnerstwa

Z klientami, dostawcami usług i pracownikami

5.

Roczny raport ESG

W celu ciągłego doskonalenia naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Hybrydowa i w pełni elektryczna flota

W celu zmniejszenia emisji

1.5°C

Cel: uściślamy nasze cele klimatyczne poprzez Science Based Targets (SBTi).

Dane demograficzne pracowników

Kreisdiagramm

65 % Kobiety ♀

35% Mężczyźni ♂

0,04%

Emisje w zakresie 1

Regularne ankiety wśród pracowników

Informacje zwrotne od naszych pracowników mają fundamentalne znaczenie dla naszego sukcesu

Cele zrównoważonego rozwoju

Nasze główne tematy

CO2 Fußabdruck

Coroczne obliczanie naszego śladu węglowego

Od 2019 r. obliczamy nasze emisje w zakresie 1, 2 i 3 zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol. Naszym celem jest zmniejszenie do 2030 roku całkowitego śladu węglowego o 42%.

Odpowiedzialność za nasz łańcuch dostaw

Tworząc nasz kodeks postępowania stawiamy na uczciwe warunki współpracy, przyjazne dla ludzi i środowiska.

Äpfel am Baum

Lokalne aktywności

Angażujemy się w życie społeczne poprzez regularne akcje charytatywne, sponsoring projektów kulturalnych i placówek edukacyjnych oraz wsparcie inicjatyw mających na celu poprawę krajobrazu miejskiego.

Kryteria ESG

Środowisko naturalne - Społeczeństwo - Ład korporacyjny

Poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność wobec środowiska i społeczeństwa. Wyrazem tego są jasno zdefiniowane wskaźniki KPI dla obszaru ESG.

Icon Welt mit Herz

Jednym z najważniejszych celów naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest systematyczna redukcja emisji CO2. Wspólnie z naszymi pracownikami pracujemy nad tym każdego dnia: w naszej siedzibie głównej zasilanej w 100% zieloną energią elektryczną, na drodze dzięki naszemu programowi leasingu rowerów, dzięki przejściu na hybrydową i w pełni elektryczną flotę firmową, a także poprzez korzystanie z produktów regionalnych z krótszymi trasami dostaw.

Wraz z dostawcami, partnerami i branżą pracujemy również nad innowacyjnymi pomysłami na produkty, które pozwolą nam nieprzerwanie zmniejszać emisyjność naszego portfolio usług.

Icon Mensch

Człowiek w centrum uwagi: Naszym priorytetem jest dobre samopoczucie naszych pracowników. W tym celu inwestujemy w zarządzanie zdrowiem psychicznym i fizycznym w naszej firmie, przeprowadzając regularne ankiety pracownicze i szkolenia.

Odpowiedzialność tą odczuwamy nie tylko wobec naszych pracowników, lecz także chcemy wnieść swój wkład w życie społeczne. Nasze lokalne zaangażowanie przejawia się w regionalnym sponsoringu, wsparciu dla placówek edukacyjnych i regularnych akcjach charytatywnych na rzecz organizacji non-profit. 

Icon klassisches Gebäude

W ramach odpowiedzialnego zarządzania korporacyjnego koncentrujemy się na wzmocnieniu naszego systemu zarządzania zgodnością (Compliance-Management) i ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego (ESG). Nasze wartości, standardy i zasady zawarliśmy zarówno w naszym kodeksie postępowania, jak i w kodeksie postępowania dla dostawców i partnerów usługowych, tworząc w ten sposób wiążące wytyczne.

Gesprächssituation

Cele SBTi

Naukowo uzasadnione

Cele SBTi to korporacyjne cele klimatyczne oparte na aktualnym konsensusie naukowym i porozumieniu klimatycznym z Paryża. MEDIA Central dołączyła do tej inicjatywy i tym samym zobowiązała się do redukcji emisji. 

Inicjatywa Celów Naukowych

 

Cytat

Nasze stanowisko!

"Zrównoważony rozwój nie jest dla nas tylko trendem, lecz głęboko zakorzenionym przekonaniem o naszej społecznej odpowiedzialności. Drogę tę postrzegamy jako podróż: Zarówno duże projekty, jak i mniejsze optymalizacje są dla nas ważne. Wierzymy, że liczy się każda inicjatywa!"