Média

Pomůžeme vám najít správné mediální kanály pro vaše cílové skupiny.

Zjistit více

Letáky

Přední médium pro úspěšnou komunikaci v maloobchodě

Vedle digitálních kanálů zůstává klasická tištěná brožura díky svému velkému dosahu jedním z nejvýznamnějších reklamních médií. Jako lídr na trhu distribuce letáků do schránek vám rádi pomůžeme při vytváření distribučního plánu na míru. Určíme nejen optimální kanál (deník, inzertní noviny, přímá distribuce), ale také analyzujeme cílovou skupinu a vymezíme vhodnou oblast distribuce s přihlédnutím ke konkurenci a dalším sociodemografickým údajům. Kromě tisku a distribuce se staráme také o reklamace a obecně zajišťujeme dobrou kvalitu distribuce.

Inzerce

Flexibilní alternativa nebo užitečný doplněk - účinný v každém případě

Inzerát lze umístit v krátkém čase a s nízkými náklady a s maximální pozorností, protože inzeráty se umisťují například do denního tisku, inzertních časopisů, spotřebitelských časopisů nebo obecních a úředních věstníků. Rozlišují se tři typy inzerátů: nabídková komunikace, obrazová reklama a inzeráty.

Pomůžeme vám rozhodnout, kdy (všední den, uprostřed týdne, o víkendu), kde (deník nebo inzertní časopis) je nejvhodnější inzerát umístit a jaká velikost inzerátu (např. 1/2 strany, 1/1 strany) je v rámci daného rozpočtu realizovatelná.

Online letáky

Maximální viditelnost na všech relevantních platformách

V éře digitalizace nabývají digitální letáky stále většího významu. Digitální letáky lze využít k oslovení nových i stávajících zákazníků prostřednictvím všech relevantních digitálních kanálů. Optimalizujte dosah a výkonnost svých nabídek u cílové skupiny. Náš tým odborníků vás podpoří v efektivní komunikaci vašeho sdělení prostřednictvím digitálních letáků. Integrace cílení na základě dat a personalizovaného obsahu vám umožní přesně oslovit vaši cílovou skupinu. Využíváme k tomu všechny relevantní letákové  portály a síť Offerista Native Network. Díky našim digitálním sesterským společnostem ShopFully a Offerista můžete oslovit miliony spotřebitelů v celé Evropě na více než 1 400 platformách. 

Rádio (FM a online)

Vysoký dosah s ohledem na místní rozptyl

V oblasti rádiové reklamy se neustále otevírají nové možnosti. Vedle zavedeného FM rádia nabývá na významu také kategorie online rádia. Výhodou rádiové reklamy je, že můžete oslovit cílovou skupinu přesně tam, kde se právě nachází. Díky cílenému umístění na různých rádiových platformách můžete oslovit široké publikum a také dosáhnout krátkodobé aktivace potenciálních zákazníků. Naši odborníci jsou vám k dispozici, aby vám pomohli optimalizovat vaši strategii rádiové reklamy, využít širokou škálu možností a efektivně předat vaše sdělení novým i stávajícím zákazníkům.

Adresné rozesílání

Univerzální alternativa pro přesné oslovení zákazníků a cílových skupin

Tištěné zásilky končí v poštovní schránce - každý se může sám rozhodnout, jakou formou. V dnešní době se rozesílají nejen listy nebo letáky, ale také kupóny, malé časopisy nebo dokonce reklamní balíčky. Díky svým kreativním formátům zajišťují tiskové zásilky větší pozornost a vysokou míru konverze.

Dynamická reklama

Výrazné vystupování ve správný čas a pro správnou cílovou skupinu

Přestože lineární televize, klasické TV má stále značný dosah, čelí stále větší konkurenci formátů s pohyblivým obrazem, dynamické reklamě. Na vzestupu jsou adresovatelná televize (ATV), připojená televize (CTV) a online formáty pohyblivých obrázků na platformách, jako je YouTube. Naše odborné znalosti vám pomohou efektivně komunikovat vaše sdělení bez ztrát z rozptylu lineární televize. Díky přesnému cílení a personalizované reklamě můžete cíleně oslovit své zákazníky a zvýšit tak účinnost své marketingové strategie na (hyper)lokální úrovni.

Out of Home & Digital Out of Home

Upoutání pozornosti pro maximální dosah a budování image

Ať už se jedná o tradiční out-of-home reklamu, nebo o inovativní digitální přístup založený na datech - podporujeme vás v cílení reklamy na mezinárodní i lokální úrovni. V úzké spolupráci s vámi nejen identifikujeme relevantní místa, ale také  rozhodujeme o tom, které reklamní médium je pro vaši kampaň nejvhodnější. Díky analýze založené na datech optimalizujeme umístění vaší reklamy tak, aby byla maximálně viditelná a účinná. Naše komplexní znalosti tradičních i inovativních forem reklamy nám umožňují vytvářet strategie na míru a plnit vaše individuální požadavky.

Programmatic Advertising

Reklama na míru během okamžiku

Přes Programmatic advertising/ automatizovaný způsob nákupu reklamy se využívají programatická softwarová řešení k optimalizaci výkonu a dosahu online kampaní s menšími ztrátami. To zahrnuje hloubkovou analýzu a průběžnou optimalizaci umístění a souvisejících formátů na základě preferencí cílové skupiny. Pomocí automatizovaných technologií jsou reklamní kampaně řízeny efektivněji a potenciálním zákazníkům je v reálném čase doručován personalizovaný obsah. Odborníci ze společnosti MEDIA Central vám pomohou využít potenciál  k dosažení vašich cílů nákladově efektivně a zároveň maximalizovat účinnost vašich kampaní.

Reklamy na sociálních sítích

Viditelnost a dosah pouhým stisknutím tlačítka

Social Ads jsou reklamy umístěné na sociálních sítích. Umístěte své reklamy speciálně na platformy, jako jsou Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest a další, abyste efektivně oslovili cílovou skupinu. Můžete si libovolně zvolit formát, ať už se jedná o baner, příběh, video nebo běžný příspěvek. Placené reklamy na sociálních sítích vám umožní zvýšit viditelnost vašeho sdělení a zacílit na širší základnu uživatelů - volba je na vás. Chcete oslovit ještě více lidí? Pak pro vás mohou být vhodným řešením placené reklamy na sociálních sítích, například prostřednictvím služby Offerista Offers Unlimited.

Zdroj: Offerista Group