Drei Menschen im Gespräch

LM³

Local Media Mix Modelling, zkráceně LM³, kombinuje tiskový a digitální marketing a představuje inovativní řešení pro marketing maloobchodu založený na lokaci. Tento přístup je navržen tak, aby pomohl maloobchodním společnostem maximalizovat efektivitu využití médií pro každou z jejich prodejen.

Zjistěte více

Tisk a digitální reklama z jedné ruky.

Cíl

LM3 optimalizuje konvergentní komunikaci nabídky tím, že využívá synergický pohled na možnosti komunikace tištěné i digitální nabídky. LM3 využívá modelování prostorových dat k analýze rámcových podmínek jednotlivých prodejních míst. Tento přístup zohledňuje faktory, jako je konkurenční tlak, digitální afinita, počet neloajálních zákazníků, míra odmítnutí reklamy, směrování a cílová skupina maloobchodníka. 

Cílem LM3 je, aby maloobchodníci optimálně a efektivně využívali tisková a digitální řešení i další kanály a jejich výhody pro komunikaci své nabídky.

 

Zákaznický potenciál

Pokud existuje vysoký podíl stálých zákazníků, lze předpokládat, že nabídky jsou obecně vyhledávány (pull communication). Pokud je však počet neloajálních a příležitostných zákazníků vysoký, je třeba zvýšit podíl aktivní komunikace (push komunikace).

Mediální mix

Na základě této analýzy je stanoveno optimální využití tiskového a digitálního marketingu pro maloobchodní společnosti. Jednotlivé lokality jsou na základě výsledků analýzy rozděleny do skupin a je uveden potenciál tisku a digitálního marketingu. Každé místo tak získá individuální mediální mix na míru.

Nástroje

V dalším kroku jsou kampaně prodejců cíleny prostřednictvím lokálně optimalizované tiskové a digitální distribuce. Tento proces se učí s každým přehráním, aby byl neustále optimalizován.

Při digitální distribuci spolupracujeme buď s našimi digitálními sesterskými společnostmi Shopfully a Offerista, nebo s jinými poskytovateli dostupnými na trhu - zcela v souladu s přáním našich zákazníků.